ናትኻ ሂቡዎ አጠበ ን ምንባር!

መዝገበቃላት ዐወታ ራኢዩ.

ቃል ተኢዩር.

መዝገበቃላት ቃል ተአለዎር.

Tigrinya መዝገበቃላት -

(ብጸርፊ) ስንብራት
conclusion
whole-year
ሃህበለ
ሃልሃልታ
ሃሪ-ጡጥ-ኦም
ሃነጸ
ህበይ ዓይነት
ህዝቢ
ለመነ
ላም
ላፕ ቶፕ
ልቓሕ
ሓለቓ
ሓሙሽተ
ሓባሪ
ሓኪም
ሓደ ሰብ
ሓጋይ
ሓጺን ሰራሕ-ሰዓት
ሕልና
ሕሱም
ሕሳብ
መሃረብ ርእሲ
መልሲ ሃብ
መሓለ
መርዓት ዓይኒ
መርጊ
መሸጐር
መተቓለሊ
መኣስ
መኸኸ
መኽሰብ
መደበር
መድሃኒት
መድኃኒት
መግለጫ
መጎተ
መጐተ
መጠን
መፍትሕ
ሙዚቃ ሃረመ
ማዳም
ምሕላፍ
ምሕታት
ምርባሕ
ምርጫ
ምስሉይነት
ምስማዕ
ምብራቕ
ምኒን (ሕኒንታ)
ምናልባት
ምዃስ
ምውሳኽ ሙቐት,ናይ ዓለም ሰፋፊ ዳህሪ
ምውጋእ
ምዕጉርቲ
ምድማይ
ምድራዝ, ሓባብስ
ምጉሊ ኣንጭዋ
ምግባር
ምጽብጻብ
ምፍታሕ
ረሳሕ
ረኽሲ ዘስዕብ ዓይነት ህዋስ, ቫይረስ
ሩዋንዳ
ራሻ
ራብዓይ
ርህራሄ
ርሕቀት
ርብዒ
ሰለፍ
ሰሉስ
ሰላም ምባል
ሰላምታ
ሰብ
ሰብኣይ-ጓል
ሰተየ
ሰነድ
ሰኑይ
ሰዅለለ
ሰዓመ
ሰይተ'ቦ
ሰጐመ
ሰፈረ
ሲሽየልስ
ሳርማ
ሳንቡእ መንሽሮ
ሳንጎ
ሳየንስ
ሴት መድፈር
ስለላ
ስምዒት
ስረ
ስሩዕ
ስሩዕ ፊደላት
ስቐለ
ስቓይ
ስንባደ
ስንኛ
ስየ ኦም
ስጋ ምልባስ
ሸነ
ሽልቆ ጽብጦ
ሽመታ
ሽምጢ
ሽራጥ
ሽራጥን
ሽኰር ድንሽ
ሽድሽተ
ቀተለ
ቀውዒ
ቀዳማይ
ቀጽዐ
ቁልፊ
ቁምጣ
ቁጽሪ
ቃል ኪዳን
ቅብሊት
ቅኑዕ
ቅንኢ
ቅንፍዝ
ቅዲ ሞዳ
ቈልዓ
ቋንቋ ዙሉ (ደቡብ ኣፍሪቃ)
በቃቕ
በቖለ
በዓል ሞያ ፖለቲከኛ
በዓል-ቤት
በይነመረብ
በጀት
ቡርኪና
ቡስጣ
ቡን
ባህጊ
ባለ
ባረኸ
ባንኪ
ባዶሽ
ቤተ-ምኮራ
ቤት
ቤት ማእሰርቲ(ጥቕላል ቤት )
ቤኒን
ብ ባሕሪ ዝተፈልየ ጨዋም ቀላይ
ብህይወት
ብማቶነላ ሸፈነ
ብሩህ
ብሩህ ቀይሕ
ብርጭቆ
ብሰዓል ዝትዓጽወ ጎሮሮ
ብቕንዕና
ብዙሕ
ብዙሕ ጊዜ
ብዝሓት
ብዝበለጸ
ብድሆ
ቦምባ
ቪዛ
ቮድካ
ተለቀሐ
ተለቭዥን
ተሓታትነት
ተመነየ ,ድሌት
ተማህረ
ተምሳጥ
ተረድአ
ተረፍ
ተሪር
ተራእየ
ተርታ ተራ
ተቐበለ
ተቐባልነት
ተንስእ
ተኣመነ
ተኻትዐ(ንባእሲ)
ተዃሻሚ
ተወለዐ
ተወሳከ-ግሲ
ተዋሳኢት
ተዋጋእቲ
ተውሳስ
ተደላዪ
ተገዳር ሓረስታይ
ተገዳስነት
ተጠቀምቲ
ተጠቐመ
ተፍቅሮ ውዲ
ተፍአ
ቲዝዓበየ ቆልዓ
ቲያትር
ታኒካ
ታንዛኒያ
ቴክኒክ
ትህኪት,ምስኣን
ትሑት
ትምህርቲ ቤት
ትምኒት,ድሌት
ትርኩስ/ጥሉል-እዋን
ትርጉም ዘይብሉ
ትሽዓተ
ትኪ
ትካል
ቻይና
ነሃሲ
ነቂሑ
ነቓጽ
ነቢይ
ነቶገ
ነኣደ(ሕድሪ በለ )
ነዊሕ መንበር
ነውጺ
ነዳይ
ነገፈ(ቈጥቋጥ )
ነጥቢ
ነፍሲ ብሪኢንካርኔሽን
ኑዌር
ኒዮን
ናሕሲ
ናሚቢያ
ናይ ሓርማዝ ስኒ
ናይ ሓሶት ምስክርነት
ናይ ሓወይ ብዓልቲ ቤት
ናይ መን
ናይ ርሕቀት-ተቆጣጠረ
ናይ ብዓል ቤት ኣደ
ናይ አሜሪካ
ናይ ከንፈር ቅብኢ
ናይ ካርቶን ሳንዱቕ
ናይ ዓይኒ ቈብዕ
ናይ ጭቃ ዓሳ
ናይ ጸርፊ
ናይጀርያውያን
ናይጄሪያ
ናጻ
ናፈቐ(ሰሓተ)
ኔዘርላንድ
ንመንእሰያት ጥንሲ
ንመዘከሪ
ንስኻ
ንቑጽ
ንብረት
ንነብሰይ,ባዕለይ
ንዘለኣለም
ንድፊ:ሰኣለ:ትልሚ
ንገዛእ-ርእሱ
ንግዲ
ንጻግ
ንፍቀ-ክቢ
አህጉር,ርእሰ-እዱብ ዕጉስ
አማት
አቦ
አዞ
አዮዮ
አደ
አዳነ
አፍጋኒስታን
ኢኔማ
ኢንፊኒቲ
ኢየሱስ
ኣለቅሐ,ምልቃሕ,ልቓሕ
ኣለባብሳ
ኣሉሚኒዮም
ኣልዓለ ሰፍሰፈ
ኣማኻሪ;ኣማኻሪት
ኣምሓረኛ
ኣረጊት
ኣረጊት ሰብኣይ
ኣርሰኒክ
ኣስባስላ
ኣሸጋሪ
ኣቋረጸ
ኣብ ደገ, ግዳም
ኣብታሕቲ
ኣብነት
ኣቲ
ኣትላንቲክ
ኣቸቶ
ኣንቀጥቀጠ
ኣንቈልቋሊ
ኣንበጣ
ኣንፈሰ
ኣንፈት
ኣካላውን
ኣኳራጅያ
ኣዋጅ
ኣዘራዝራ ፊደላት
ኣዝዩ ብጣዕሚ
ኣደ
ኣድላዪ
ኣድነቐ
ኣጉሃየ
ኣጤሰ
ኣጻዕደወ
ኣፍሪቃ
ኣፍራሒ
እምነት
እንስሳ
እንግሊዝኛ
እዚኣቶም
እዝኒ
እዩ
ኦይስተር
ከልቢ
ከልከለ
ከም,ኣሎዎ
ከበባ
ከደነ
ከፈተ
ከፊሉ ዘመን
ኩሉ ዝከኣሎ
ኩርዅረ
ኩቦ
ኩነታት ኣየር
ኪሎሜተር
ኪድህለና
ካልኣይ
ካልኩላስ
ካምዮን
ካሮቲ
ክልቲኡ
ክረምቲ
ክርስቶስ
ክብሪ
ክዳን
ክፉት
ኮቦሮ
ኮንዶም
ኮኾብ በራሪ
ወልዐ
ወሓዘ
ወሓጠ
ወሓጥ ጐንጺ
ወረ
ወነነ
ወንጫር
ወደብ
ወዲ
ወዲ ሓው
ወዲ ቆልዓ
ወዲሓወቦ
ወጋሕታ ኣቢሉ
ወጸቓ
ዋልታ
ዋና
ዋንጫ
ዋዕዋዕታ
ዋጋ,ቆጸረ
ውርሻ
ውሳኔ
ውድድር ክልተ
ውጽኢት
ዑረት እዩ
ዒባ
ዓላቝ
ዓሣአጥማጅ
ዓረብ
ዓርኪ
ዓርኪ,ኣጋር
ዓርዓር ነብሪ
ዓሰርተ ሻድሻይ
ዓሰርተ ዓመት
ዓቐን
ዕንቅፋት
ዕግርግር
ዕጣቕ
ዘሕልፍዎ
ዘሕርቕ(መሰልቸዊ)
ዘሕጉስ
ዘይምኽኣል
ዘይቤ,ቁንቁኛ
ዘይተራእየ
ዘይተኣደነ(ለጋስ )
ዘይድለ
ዘይፍጹምነት
ዘፍርሕ
ዙረት(መገሻ)
ዚምባብወያውያን
ዚምባብዌ
ዛምብያ
ዝራብዕ
ዝቘሰለ
ዝተመጣጠነ
ዝተፈልየ
ዝነበረ ጐሊሑ ኣሎ
ዝኸሰኩም
ደሃለ
ደስ ይበለኩም
ደስታ
ደበና-ምግምጋም
ደውኣበለ
ደጋጊሙ ኣጥቅዐ
ዲያብሎስ
ድሕረ-ባይታ
ድሕነቱ ሓለወ
ድንጓየ
ድኻም
ድዅዒ
ድግማ
ዶልፊን
ጀርበበ
ጃኬት
ገለጸ
ገንዘብ
ገዝሚ
ገዝአ
ጉንፋዕ
ጉዳይ
ጉድኣት
ጊኒ-ቢሳው
ጋዳንጋሜ
ግዳም
ግድብ
ጎርዞ
ጎታት
ጐሓፈ
ጐሓፍን
ጠባይ
ጠባይ ባህርይ
ጢል
ጥርጠራ
ጥፍር
ጨበጠ ( ጸመቘ )
ጨነወ
ጨደረ
ጭልፋ
ጭራ
ጻጸ
ጽብጻበ
ጾም
ፈራይ
ፈርሀ
ፈሳሲ
ፈተነ
ፋንታዝያ
ፍረ ዘይፈሪ
ፖሊስ
.