kasahorow Sua,

ንስኻ ናትኻ ሓሳብ ተኢዩር

ንስኻ ናትኻ ሓሳብ ተኢዩር.

ንስኻ ሰለስተ ክፍልታት ተአለዎር: ኣካል, ሓሳብ ን መንፈስ.

ሁሉምሰብ ኣካል ተአለዎር. ኣካል ሰብኣይ ወይ ኣንስታያዊ ተኢዩር.

ናትኻ ሓሳብ ሓሳብ,ኣተሓሳስባታት ተሓሲቡር. ናትኻ ኣካል እስከ ናትኻ ሓሳብ ተዛሪቡር. ናትኻ ሓሳብ ናትኻ ኣካል ተቁጽጽርር.

ከሀነ ንስኻ ትሞይቱራለህ. ናትኻ መንፈስ ን አነይ መንፈስ ሓደ ኢዩር.

ንስኻ ናትኻ ሓሳብ ተኢዩር.

<< ዝቐደመ | ቀጺሉ >>